موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

لباسشویی اتومات

ماشین‌لباس‌شویی تمام اتوماتیک که درب مخزن آن‌ها ممکن است در جلو یا بالای ماشین باشد و پس از قرار دادن لباس و تعیین برنامه، کلیهٔ مراحل آب‌گیری، شستشو،  آب‌کشی و خشک‌کردن به صورت خودکار مطابق برنامه انجام می‌شود.

دسته‌بندی